Untitled

دانلودکتاب آیین جان دن میلمن pdf

دانلودکتاب آیین جان دن میلمن pdf

معرفی کتاب :آیین جان دن میلمن pdf
کتاب زیبای آیین جان توسط دن میلمن نوشته شده و مترجم آن نیکی کهن مویی است.داستان در مورد ملاقات شخصیت اصلی کتاب با پیر دانایی است که در کوهستان زندگی میکند.این پیر دانا زنی است که چشم دل انسان ها را به روی واقعیت هستی باز میکند و در واقع نمادی از خرد ناخودآگاه ماست .
متن پشت جلد کتاب :
داستان تمثیلی آیین جان به اکتشاف راز هستی و قوانین روحانی شکل دهنده و حاکم بر آن می پردازد و روش هایی کاربردی برای ایجاد معنا و…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled