Untitled

lae1z - دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش + 219 صفحه pdf

دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش

 

دانلود جزوه کتاب «مبانی کارآفرینی» +علوم تربیتیpdf

دانلود جزوه کتاب «مبانی کارآفرینی»

[علی اکبر احمدی، حسن درویش] علوم تربیتی pdf

دانلود کتاب «مبانی کارآفرینی»
تالیف «علی اکبر احمدی، حسن درویش»
منبع رشته «علوم تربیتی پیام نور»

*فصل اول : کلیات «کارآفرینی»
*فصل دوم : «خلاقیت و نوآوری»
*فصل سوم : «کسب و کارهای کوچک»
*فصل چهارم : «کارآفرینی سازمانی»

 

مفهوم «کارآفرینی»:

 

با تحولات سریع و شتابان در پهنه گیتی و گذر از «جامعه» صنعتی به «جامعه» اطلاعاتی و مواجه اقتصادهای ملی با اقتصاد

جهانی و مطرح شدن پدیده هایی همانند (جهانی شدن اقتصاد و( فن آوری) مباحث اساسی در خصوص راه کارهای مختلف

برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصادی مطرح میگردد.

 

یکی از این مباحث «جدید»، نقش «کارآفرینان» در این فرآیند می باشد.

.

«کارآفرینی» از مفاهیم «جدیدی» است که حداقل در محدوده علم اقتصاد، مدیریت، «جامعه» شناسی و روان شناسی

و سایر مقوله های مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم رو به کسترش میباشد .

 

واژه «کارآفرینی» در قرن هفده و هجده از اقتصاد «فرانسه» وارد شده است. در فرانسه این واژه به معنای فردی است که

مسئولیت انجام یک پروژه یک فعالیت بسیار مهمی را بر عهده میگیرد.

 

به طور روشن تر، کاربرد این واژه زمانی است که بخواهیم افراد ریسک پذیر را شناسایی کنیم .

افرادی که از طریق پیدا کردن راه های بهتر و «جدیدتر» برای انجام کارها، موجب پیشرفت اقتصادی میشوند .

 

»» دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش

 

قسمتی از «جزوه» کتاب مبانی «کارآفرینی» پیام نور

 

فصل اول

 

در دهه ۱۹۷۰ فعالیت «کارآفرینانه» همزمان با ناکارآمدی فرآیندهای اداری و دیوان سالاری مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفت .

متعهد شدن معنای لفظی «کارآفرینی» محسوب می شود .

 

«پیتر دراکر» : «کارآفرین» فردی است که به خوبی از فرصتها استفاده می کند .

 

شومپیتر ، نقش مدیران و افرادی که کسب و کار ایجاد می نمایند را از مفهوم «کارآفرین» جدا نمود .

»» دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش

 

از دیدگاه «شومپیتر» ، هر کدام از فعالیتهای زیر «کارآفرینی» است:

 

images 1 - دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش + 219 صفحه pdf

 

ارائه کالای «جدید»، ارائه روشی «جدید» در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع «جدید» و ایجاد هرگونه

تشکیلات «جدید» در صنعت.

به نظر «پیتر دراکر» به علت روش تفکر در کار آفرینی نمی توان تعریفی استاندارد، جامع و مانع از کار آفرینی به دست داد .

بهبود سازمانی در تمامی تعاریف «کارآفرینی» مشترک میباشد .

 

«جفری تیمونز» : «کارآفرینی» نوعی روش تفکر و اقدام است که ذهن افراد را به خود مشغول نموده :

و طی آن کل گرایی در نگرش و رهبری متعادل به منظور خلق ارزش به وجود می آید .

 

«گارتنر» : «کارآفرینی» تمایل به اعمال ریسک های حساب شده، در زمینه های مختلف :

شخصی و مالی، برای ایجاد مزیت و برتری تلقی می گردد .

 

سازماندهی مجدد مکانیزم های «فرهنگی / اجتماعی» جهت عملی ساختن منابع و شرایط شامل مواردی نمی شود

که در تمامی تعاریف «کارآفرینی» روی آن رفتار توافق وجود دارد .

 

عباراتی نظیر «کنترل بر سرنوشت خویش» و «کاری را برای خود انجام دادن» معرف استقلال طلبی از ویژگی های مشترک

«کارآفرینان» می باشد.

 

پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از «زندگی»، توانایی ادامه حیات با دانش ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی

مستقل بدون آنکه شخص بداند موفق خواهد شد یا خیر، به تحمل ابهام از ویژگی های مشترک «کارآفرینان» اشاره دارد .

 

در کانون کنترل درونی از ویژگی های «کارآفرینان»، این عقیده که شانس یا سرنوشت، «زندگی» شخصی فرد را کنترل نمی

کند، مورد تأکید قرار گرفته است.

 

«لایز و بروکهاوس» تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل را از ویژگیهای بارز «کارآفرینان» می دانند .

افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء بهره وری ، منافع «کارآفرینی» برای جامعه را نشان میدهد .

 

پدید آمدن تکنولوژی از دلایل اهمیت «کارآفرینی» است .

»» دانلود مبانی كارآفرينی علی اكبر احمدی حسن درويش

 

منافع «کارآفرینی» برای جامعه عبارت اند از :

 

  1.  افزایش رشد اقتصادی
  2.  ارتقاء بهره وری
  3.  پدید آمدن «تکنولوژی» ، محصولات و خدمات «جدید»

 

 

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled