Untitled

sure - دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf [صفحه 635]

دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

 

 

معرفی کتاب: (جهان همچون اراده و تصور)
نویسنده: آرتور شوپنهاور
تعداد صفحات: 635
حجم فایل: 57مگابایت
فرمت کتاب:پی دی افpdf (کیفیت عالی)
زبان کتاب:«انگلیسی»

جزئیات بیشتر / دانلود

 

«آرتور شوپنهاور» [1860-1788 م] «فيلسوف شهير آلمانی»، نسبتا براي ايرانيان شناخته شده است.

كتاب حاضر يكي از شاهكارهاي وی است كه در «2 جلد» نگاشته شده و اكنون در «1جلد به چاپ رسيده» است.

 

جلد اول:

دربردارنده ايده بنيادين نظام فكری شوپنهاور است كه به «4 دفتر تقسيم شده» و با ضميمه‌ای حاوی نقدی استادانه

بر فلسفه كانتی كامل میشود.

 

تصوير برآمده از اين بخش، «تصويری منسجم و مبتنی بر تجربة درونيی و بيرونی است» كه سه دژ استوار فلسفه شوپنهاور،

يعني «متافيزيك طبيعت، هنر و اخلاق» را پديد مي‌آورد.

 

جلد دوم:

 

تكمله مباحث مطرح در هريك از چهار دفتر جلد اول، و نماينده عمری تامل بر مسائل متعددی است كه فلسفه او را تشكيل

داده‌اند.

 

اين بخش حاوي «50فصل» بوده و عمق و تنوع مندرجات آن نشان از پختگی و گستردگی انديشه نويسنده دارد

و آن را به منزله يكي از برجسته‌ترين آثار در سراسر قلمرو ادبيات فلسفی متمايز مي‌سازد.

 

»» دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

نگاهی به بخش های هفدهم تا بیست و چهارم از منظر اولِ دفتر دومِ کتاب:

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 %D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D9%88 %D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1 pdf - دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf [صفحه 635]

ما چگونه می توانیم از نمود به شیی فی نفسه برسیم؟ نسبت این دو با هم چیست؟ در این مسییر چه گذرگاه هایی

را میپیماییم و از چه قوای ادراک ای استفاده می کنیم.

 

از قرار معلوم ما با یک «عیِن موجد بنیان تصور» رو به رو هستیم که به ما این اطمینان را می دهد که می توانیم

به وجود و ثیاتِ ماهیت چیزی به نام تصور اعتماد داشته باشیم.

 

شاید ای اعتماد از سنخ اعتماد ارشمیدسیِ دکارت و نسخه ی تکمیلی آن باشد.

 

ضمانت بی غل و غشی که به ما این اجازه را می دهد تا با اتکا به آن معرفت را بیاغازیم و بنیان محکمی برای آن بیابیم.

 

اما این ریسمان محکم کجاست و فی الواقع تا چه حد قابل اعتماد و اتکا است؟

 

آیا غیر از این است که ما حتی پس از تقسیم عین و ذهن به دو حقیقت فلسفی متمایز، هر دو را با استفاده

از ابزار ذهن می کاویم عین کجاست ؟در کجای این ارگان قرار دارد؟

 

مشخص است که پاسخ به این سوال دشوار تر از این ها ست.


پاسخی که اژدهای هزار سر فلسفه همان قدر در آن سردرگم است که خط کش تیزبین ریاضیات و علوم طییعی.

 

 

»» دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

در ادامه می خوانیم :

images 20 - دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf [صفحه 635]

ریاضیات باتمام دقت نظرش، چیزی ورای «چند» و «چه قدرِ» مکان و زمانی که این تصورات اشغال می کنند

به ما نمی دهد. و…

 

قوه ی ادراکی می تواند دو قلمرو را در علوم طییعی از هم تمیز دهد. یکی «ریخت شناسی» که شرحی از صورت ها و


اشکال است و دیگری «سبب شنامی» که تبیینی است از دگرگونی ها.

 

سبب شناسی که در حقیقت ماده ی در حال دگر گونی را بر اساس قوانین انتقالش از صورتی به صورت دیگر مورد

بررسی قرار می دهد، به تمام معنا، تمامی شاخه هایی از علم را در بر می گیرد که در آن ها دغدغه ی اصیلیش

همواره شناخت علت و معلول است و از این رو همواره با «اصل جهت کافی» ضرورت سازی می شود. و…

 

»» دانلود کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

حال قدم بعدی را چگونه باید برداشت؟

 

پس از حصول اطمینان از ادراک عینیت اراده ی خود، فاعل شناسا می تواند تمایزی را که پیش از این با آن دست به

گریبان شده بود، واکاوی کند.

 

مرز میان من و غیر من چیست؟

تصورِ عینیت یافته ی اراده ی من، با سایر تصورات از چه حیث متفاوت است؟

آیا فارغ از عینیتِ من، باقی عینیّات چیزی به جز تصور صرفان؟

 

ذهن شنامنده خود را با دو پاسخ مواجه می بیند. یا باید بپذیرد که سایر تصورات نیز پدیدار های اراده اند، یا چاره ای

جز پذیرش این که آن ها چیزی به جز اوهام نیستند، ندارد.

 

و ادامه در…

 

جزئیات بیشتر / دانلود

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled