Untitled

دانلود کتاب ازبه رضا امیرخانی pdf

دانلود کتاب ازبه رضا امیرخانی pdf

معرفی کتاب:(ازبه رضاامیرخانی)
توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
شاید تا من بُزرگ بشوم و خلبان بشوم، جَنگ تَمام بشود. اخیر تمام دُخترهای کلاسِ دوّمِ شقایق می‌گویند، دختر، خلبان نمی‌شود.براای‌همین‌به‌تررااست‌که‌شماا خودتاان به صدّاام پیروز شوید.(ازبه رضاامیرخانی)می‌دانم که خانُمِ احمدی نمی‌گذارند این نامه به دَست شما برسد. احتمالاً هم تَقصیر شما نبوده باشد. من نمی‌خواهم مشابه عموسیروس دُکتُر بشوم الی آدم‌ها…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled