Untitled

Audio Book Inside Guide  - دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

 

 

42995 1558619904 - دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

کتاب صوتی راهنمای درون_استر هیکس

به نام خدا استر هیکس نویسنده کتاب راهنمای درون ،متولد ۵ مارس ۱۹۴۸ می باشد استر هیکس سخنران و نویسنده الهام بخش آمریکایی است.او ۹ کتاب را با همسرش جری هیکس همکاری کرده zwnj;است، کارهای زیادی را دربارهٔ قانون جاذبه با انتشارات ابراهیم هیکس ارائه کرده zwnj;است و در نسخه اصلی فیلم …

 

کتاب صوتی «راهنمای درون» از «استر هیکس»

«استر هیکس» نویسنده کتاب «راهنمای درون» ،متولد ۵ مارس ۱۹۴۸ می باشد «استر هیکس» سخنران و نویسنده الهام بخش آمریکایی است.او ۹ کتاب را با همسرش جری هیکس همکاری کردهاست، کارهای زیادی را دربارهٔ قانون جاذبه با انتشارات ابراهیم هیکس ارائه کردهاست و در نسخه اصلی فیلم سال ۲۰۰۶ راز منتشر شدهاست.

 

»» دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

 

کتاب صوتی «راهنمای درون» از «استر هیکس»

 

کتاب «راهنمای درون» از آن دسته کتاب هایی است که در هر صفحه آن نکتهای مهم و آموختنی وجود دارد.

کتاب هایی که به اعتقاد من میتواند مرجع باشد و شوق و اشتیاق خواننده را برای مرور مجدد مطالب حفظ می کند.

مطالب نقلشده در کتاب توسط فردی به نام «آبراهام” بیان میشود. آبراهام را میتوان از جمله فرشتگان مهربان خداوند

دانست که سعی میکند مطالبی مهم و اساسی را با زبانی ساده و قابل فهم به ما انتقال میدهد.

مطالبی که هدف اصلی آن پاسخ به این سوال است که اصولا چرا ما به عنوان انسان قدم به این کره خاکی نهادهایم

و هدف از تلخ و شیرین زندگی ما چیست؟ آنچه در زیر میآید تماما گفتههای آبراهام است.

از شما دوست عزیز درخواست میکنم اگر شروع به «مطالعه» این کتاب کردید، آن را طوری بخوانید که انگار حقیقت

مطلق است و میتواند زندگی شما را به بهترین شکل دگرگون کند. این کتاب را بارها و بارها بخوانید تا جزئی از آگاهی

شما شود زیرا در آن صورت تأثیر واقعی خودش را خواهد گذاشت.

برای «مطالعه» بیشتر کتاب با این مضامین به بخشهای قانون جذب و قدرت ذهن مراجعه نمایید.

 

 

Esther Hicks - دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

»» دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

 

سرفصل های دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

فصل ۱:

آبراهام به مناسبت ورودمان به سیارهی زمین به همهی ما خوشآمد میگوید
* ارزش ایمان و باور شما
*این سیارهی با شکوه برای شما به وجود آمده است

فصل ۲:

به یاد آوردن تصویر باشکوه
* رابطهی شما با وجود درونیتان

فصل ۳:

کائنات به طور پیوسته از طریق شما گسترش مییابد
* شما حتی بدون تلفظ کلمات هم خلق میکنید
* وجود درونی شما، با خواستهها و آروزهای جدید جاری میشود
* همیشه قبل از تجلی مادی، افکار مرتعش میشوند

 

»» دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

 

فصل ۴:

شما یک موجود ارتعاشی هستید
* شما حس ششم دارید
*حالا به تصویر بزرگ برگردید

فصل ۵:

احساساتتان، شاخصهای مطلق هستند
* گسترشتان همیشگی است
*تمام حرف ما این است: هماهنگی با افکارتان

فصل ۶:

هماهنگی ارتعاشی، احساسی شبیه به آرامش دارد
* قایق خود را در رودخانه قرار دهید
* وجود درونیتان به آرزوی شما تبدیل میگردد

فصل ۷:

فاصله ارتعاشی بین بُعد فیزیکی و غیرفیزیکی شما
* قدرت احساسات، راهنمایتان
* احساسات، میزان هماهنگی شما را نشان میدهند
* هیچ چیزی برخلاف جهت جریان نیست

فصل ۸:

زندگیتان در یک چرخهی طبیعی و عادی در حرکت است
* پاروها را کنار بگذارید

فصل ۹:

قانون جذب به تمرین نیاز ندارد
* استفاده از قانون اجازه دادن
* با جریان آرامش پیش بروید
* شما به قدرت رودخانه میافزایید

 

»» دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

 

بخشی از دانلود کتاب راهنمای درون استر هیکس

هر چیزی که در اطراف شما وجود دارد در ابتدا یک ایده یا «فکر »بوده است که روی آن توجه و تمرکز لازم انجام گردیده

و در نهایت تجلی یافته است.

 

سیارهای که در آن زندگی میکنیم نیز در ابتدا به صورت ایده و «فکر »نزد خدا بوده است سپس آن را تصور و خلق کرده است.

تضادهای موجود در اطراف ما موجب پیدایش خواستههائی میشود که ما آنها را به کائنات میفرستیم و به آن موشک آرزو

می گوئیم.

بعد از فرستادن موشک، بخش وجود درونی شما به آن خواسته ها متمرکز میشود و در این جا بخش درونی شما، بخش

فیزیکی شما را فرا میخواند تا برای تحقق آن خواسته همکاری کنید و پاسخ بخش فیزیکی شما نوع احساسی است که دارید.

وقتی برای تحقق خواستهای فرا خوانده میشوید دچار «هیجان» و اشتیاق میشوید.

 

این احساس که در اینجا مثبت و هماهنگ است در واقع پاسخ شما به بخش درونی وجودتان است. برای جذب و گرفتن

خواستهها، نوع احساسی که در آن لحظه دارید”مثبت یا منفی” نشان دهنده توفیق یا عدم توفیق در رسیدن به آن

خواسته است.

 

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled