Untitled

139211161106121892055974 - دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

دوران اقتدار وزوال رضا خان

این فایل در 68 صفحه نوشته شده است .

شکی نیست که [تاریخ ایران] دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است و [علما و مرجعیت] در این کشور نیز داری

نفش مهمی بوده اند خصوصا حکومت ها و مردم

 

دوران اقتدار و زوال رضاخان ( سردار سپه) 

 

شکی نیست که « تاریخ ایران » دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است و « علما و مرجعیت » در این کشور نیز داری

نفش مهمی بوده اند خصوصا حکومت ها و مردم نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند لذا در این تحقیق سعی

بر آن شده تا با ورق زدن گوشه ها یی از صفحات تاریخ وتحلیل آن نگاهی هر چند مختصر به رابطه علما و مراجع با یکی

از چهره های مهم سیاسی ایران « سردار سپه » بیفکنیم و با مطالعه موردی برخی از « شخصیتهای برجسته » آن دوران

بتوانیم تحلیلی منصفانه و دور از تعصب داشته باشیم هرچند به ناچار به بیان بعضی از نقل قول ها نیز مجبور بوده ایم ضمن

آنکه در این تحقیق به تشکیل « مجلس موسسان » نیز پرداخته ایم و مباحثی نیز مطر ح کرده ایم .

 

IMAGE635602818015537881 - دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

 

اما در ابتدا لازم است به دوران شروع اقتدار « رضاخان » نیز نظری داشته شودپس ازآنکه « رضاخان سردارسپه » پایه های

قدرت خویش را استوارساخت روشنفکران طرفداراو به فراهم آوردن مصالح انتقال قانونی سلطنت و حقانیت بخشیدن به آن

پرداختند.

 

مشکل نخست این بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران وبه شکرانه انقلاب مشروطه، حکومت قانون درایران برقرارگشته

بود و مجلس شورای ملی با همه کاستی هایش، به نمایندگی از سوی ملت شریک و بازرس قدرت بود و بدون رأی

وکلای ملت، انتقال پادشاهی غیر ممکن بود.

 

»» دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

 

در ادامه می خوانیم :

 

اولین کارگشای این مشکل پادشاه خوش گذران و مال دوست قاجار، « احمدشاه » بود که بازی سیاسی را سالها پیش به

« سردارسپه » باخته بود و اینک با اقامت درخارج راه را برای مخالفان پادشاهی قاجاران هموار کرده بود.

 

امٌـاحل مشکل درحقیقت، از سوی « سه تن بزرگترین روحانیون شیعه » صورت گرفت. در گرماگرم گفتگوی جمهوری خواهی،

با پادرمیانی « آیت اله زاده خراسانی » (فرزند « آخوند خراسانی  » مجتهد معروف که در تأیید مشروطه فتوا داد)، رضاخان

رئیس الوزرا درفروردین ماه 1303 خورشیدی به قم رفت و با« شیخ عبدالکریم حایری یزدی »، مؤسس و رئیس حوزه علمیه قم،

سید « ابولحسن اصفهانی وسیدحسین نائینی »، بزرگترین مراجع شیعه ساکن نجف که موقتاً در «قم» اقامت داشتند ملاقات

کرد.

 

پی آمد این ملاقات، کنار نهادن اندیشه جمهوری و درمقابل، پشتیبانی « روحانیون » از انتقال پادشاهی از قاجار به خاندان

رضاشاه بود.

 

اما مشکل دیگر یافتن توجیه تاریخی برای پادشاهی رضاخان بود. تا هنگام تشکیل دولت پهلوی، سنت تاریخی فرمانروایی

و شهریاری در ایران، انتقال قدرت از اشراف یک « دودمان ایلیاتی » به اشراف ایل و تباری دیگر بود.

 

رضاخان میرپنج سابق نمی توانست به هیچ پیشینه دودمانی تاریخی و تبار ایلیاتی فخرفروشد. پدرش، عباسقلی سوادکوهی معروف به داداش بیک درنهایت سرجوخه ای در فوج سوادکوه بود.

 

خود اودر فقر زیسته و از راه پیوستن به ابواب جمعی«امین السلطان » و سپس فوج قزاق راه را برای نام رضا خان در ابتدا  « رضا

سواد کوهی » بود که مدتی بعد نام خود را به رضا پهلوی تغییر داد .

 

 

 

 

d203baa1 64ca 44fc 80d8 0d8b4b2ae1f3 - دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

»» دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

در اینجا در خصوص رابطه دین با حکومت موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 

اول :

اینکه تاریخ ایران، چه پیش و چه پس از اسلام، تاریخ ستیز میان « دربار و دین و یا به عبارت درست تر پادشاه و روحانیون » بر

سر قدرت نبوده است؛

 

دوم :

اینکه در تاریخ معاصرایران، از پگاه « انقلاب مشروطه » تا امروز، در جدال میان « پادشاهی و روحانیت » بر سر قدرت خلاصه نمی

شود. چنین جدالی حتی موضوع اصلی رشد و دگرگونی در تاریخ معاصر ایران نیست.

 

سوم :

اینکه « سنـٌت نواندیشی، مدرنیته، دموکراسی و سکولاریسم ایران » به هیچ روی در اندیشه جمهوری خواهی خلاصه نشده

و نمی شود؛

 

چهارم :

اینکه « یکصد و پنجاه سال » جـُـنب و جوش رهروان « اصلاحات، قانون، آزادی، پیشرفت و مدرنیته » و صدها شخصیت،

گروه، سازمان و حزب را در یک پیاله ریختن، نه به روشن شدن تاریخ یاری می رساند و نه به تعیین هویت، صف آرایی

و برنامه اجتمایی « جمهوریخواهان » امروزین می انجامد.

 

jpg - دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

»» دوران اقتدار و زوال رضاخان pdf

 

تاریخ ایران به روایت تاریخ :

 

بسیاری از بازنویسان تاریخ باور بر این است که « تاریخ شهریاری » و قدرت سیاسی در ایران در « دوهزار و پانصد سال »

گذشته و یا دستکم هزار و چهار صد سالی که از آمدن اعراب به ایران میگذرد، تاریخ ستیز شاهان و ارباب دین است.

 

این گونه وارونه نویسی تاریخ را عده ای رواج دادند. وارونه نویسی دیگری که مدتی رواج یافت، بستن همه تاریخ و فرهنگ

ایران به تاریخ پادشاهی بود که ارباب دین گویا در همه دوران ها گـُـردانه در برابر رفتارخودکامانه ایشان ایستادگی کرده اند.

در دوره پهلوی نیز تاریخ را « تاریخ شاهنشاهی » می انگاشتند با این تفاوت که درتاریخ ایشان، شاهان، دادگر و جهانگشا و

مردم دوست بودند!

 

ادامه مطلب را بعد از دانلود مطالعه بفرمایید…

 

 

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled